Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB UNIVERSAL

Hồ sơ thông báo website TMĐT bán hàng hanayuki.asia của Quý đơn vị đã được duyệt. hanayuki.asia hiện đã có trong Danh sách website TMĐT bán hàng đã thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công Thương công bố tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT.
Đề nghị Quý đơn vị tiến hành tích hợp biểu tượng “Đã thông báo” trên trang chủ webstie hanayuki.asia bằng cách gắn ảnh tại link sau: http://online.gov.vn/PublicImages/2015/08/27/11/20150827110756-dathongbao.png vào nơi cần gán nhãn và trỏ về phần thông tin hồ sơ thông báo website: http://online.gov.vn/HomePage/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=53277 của Quý đơn vị tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT.
Người sử dụng kích vào biểu tượng “Đã thông báo” trên website hanayuki.asia sẽ được dẫn về phần thông tin hồ sơ thông báo website của Quý đơn vị tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT.
Đề nghị Quý đơn vị lưu ý:
1. Những thông tin được công bố công khai trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT tại địa chỉ www.online.gov.vn bao gồm:
– Tên đăng ký và tên giao dịch của thương nhân, tổ chức sở hữu website thương mại điện tử bán hàng;
– Địa chỉ trụ sở;
– Số Điện thoại liên hệ;
– Lĩnh vực kinh doanh;
– Địa chỉ tên miền của website thương mại điện tử bán hàng;
– Tên người chịu trách nhiệm

2. Cập nhật thông tin
– Trong trường hợp có thay đổi thông tin liên quan tới website TMĐT bán hàng đã được liệt kê tại phần 1, đề nghị Quý đơn vị thông báo về Bộ Công Thương trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi có sự thay đổi.
– Mỗi năm (01 năm) một lần kể từ thời điểm được xác nhận thông báo, thương nhân, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ cập nhật thông tin thông báo bằng cách truy cập vào tài khoản trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và khai báo thông tin theo mẫu. Để hoàn thành thủ tục đăng ký, đề nghị Quý doanh nghiệp gửi các tài liệu sau theo đường bưu điện đến Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương:

3. Huỷ bỏ, chấm dứt thông báo – Trường hợp phát hiện sai phạm trong quá trình thông báo hoặc trong quá trình hoạt động của website thương mại điện tử bán hàng, Bộ Công Thương sẽ huỷ bỏ thông tin Doanh nghiệp đã thông báo đối với website này.

– Website TMĐT bán hàng khi ngừng hoạt động phải thông báo cho Bộ Công Thương trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi ngừng hoạt động để chấm dứt thông báo
– Website thương mại điện tử bán hàng bị huỷ bỏ hoặc chấm dứt thông báo sẽ được đưa ra khỏi “Danh sách website TMĐT bán hàng” trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT

Lưu ý: Thường xuyên đăng nhập vào online.gov.vn để theo dõi tình trạng hồ sơ và quản lý thông tin đăng ký, thông báo website của mình với Bộ Công Thương.
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo các quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Thông tư số 47/2014/TT-BCT tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT.

Trân trọng,
Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử
Cục TMĐT và CNTT, Bộ Công Thương
Điện thoại: 04.22205512
www.online.gov.vn